POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO DLH.PL

 

INFORMACJA O RZETELNYM PRZETWARZANIU DANYCH („POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY” www.dlh.pl)

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka DLH GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000858475 sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą: kapitał zakładowy w wysokości: 406 800,00 zł, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa i adres do doręczeń:  gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1, 02-495 Warszawa, NIP: 5252591664, REGON: 147348982, adres poczty elektronicznej: sklep@dlh.pl, numer telefonu: 512-245-978 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.         Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie dalej  RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

1.6 W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@dlh.pl

 

2.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 

2.1.         Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.         Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1.      Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto) , na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO

2.2.2         Realizacja obowiązku prawnego (np. przesyłanie informacji zawierających dane osobowe w plikach księgowych w związku z obowiązkiem raportowym JPK), na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO

2.2.3.      Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora lub w celu dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO

2.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.3.1.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2.      W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.3.3         Administrator może również udostępnić dane osobowe podmiotom z którymi ma zawarte umowy powierzenia (np. podmiotowi, który świadczy usługi hostingowe).

 2.4.         Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2.6.          Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT lub przez okres obowiązywania gwarancji a w przypadku założenia (Konta) do czasu jego usunięcia np. na Pana/i wniosek.

2.7.          Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy zidentyfikować Klienta jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

 

3.    COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

3.1.         Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.         Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1.      Identyfikacji Usługobiorców, jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2.      Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3.      Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4.      Dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5.      Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.         Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

·            w przeglądarce Chrome

·            w przeglądarce Firefox

·            w przęglądarce Internet Explorer

·            w przeglądarce Opera

·            w przeglądarce Safari

·            w przeglądarce Microsoft Edge

3.6.         Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów przetwarzających powierzone dane na podstawie wyraźnego polecenia wydanego przez Administratora Danych.

3.7.          Dane osobowe mogą być przetwarzane poza obszarem EUG, ale wyłącznie na podstawie zawartych umów.

3.8.          Szczegółowe informacje w zakresie stosowania Plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

 

 4.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

4.1.         Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4.3.         Cel przetwarzania danych w ramach Sklepu internetowego:


                a) Przekazywanie informacji na temat zamówienia usługi lub produktu: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych,aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).

                b) kontakt z Klientem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.

                c) wysyłanie informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.

                d) przegląd poprzednich zakupów i historii aktywności na stronie Sklepu internetowego: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.

                e) przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 f) reakcja na wszelkie roszczenia: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).

4.4.          Na mocy obowiązujących przepisów prawa, przekazana dobrowolnie dane osobowe Administrator przechowuje nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystuje. Okres, przez których przechowujemy dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz zobowiązania DLH GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych

 

5.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

5.1.         Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy  albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.          Każdej osobie przysługuje prawo do przenoszenia danych jak również informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

5.4.         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.5.         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.6.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.7.          Administrator nie będzie poddawać Państwa danych osobowych zautomatyzowanemu procesowy przetwarzania w tym profilowaniu.

5.8.         Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach Sklepu internetowego dostępne są pod adresem rodo@dlh.pl

 

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1.         Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.         Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1.      Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.      Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.3.3.      Certyfikat SSL.

6.4         DLH GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Klientów sklepu internetowego priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. DLH GLOBAL SPÓŁKA AKCYJNA stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników strony internetowej dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie. Dane osobowe są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

6.5.        Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach sklepu internetowego, modernizacji sklepu internetowego, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie sklepu internetowego oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.